งานแสดงเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ครอบคลุมที่สุด สำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน +6

Button Button
หมายเหตุ

“TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล