This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท
รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมจัดงาน TILOG – LOGISTIX 2016 ขอขอบคุณ
ผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน ผู้สนับสนุนการจัดงาน วิทยากร ผู้ร่วมสัมมนา และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยและอาเซียน+6 ไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

แต่ละส่วนแสดง แต่ละสัมมนา แต่ละกิจกรรม ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการช่วยให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และนักธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ค้นพบเทคโนโลยี ได้เสริมความรู้ ได้ขยายเครือข่าย และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ พร้อมขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

งานปีนี้ปิดฉากลงแล้ว แต่พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ยังคงดำเนินต่อ แล้วในปีหน้า เราจะมานำเสนอปรากฏการณ์ใหม่ในวงการโลจิสติกส์อีกครั้ง ในงาน
TILOG – LOGISTIX 2017 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ที่ไบเทค บางนา

ติดตามข่าวความคืบหน้าของโลจิสติกส์และของงานได้ที่
www.tilog-logistix.com
The Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce, and Reed Tradex Co., Ltd., the co-organizers of
TILOG – LOGISTIX 2016, wish to express our gratitude to all exhibitors, visitors, supporters, speakers, delegates, and members of the press who were parts of the forward movement that is leading Thai and ASEAN+6 logistics community into the Industry 4.0 era.

Each exhibit, each seminar, and each activity all play vital roles in assisting logistics service providers and business persons in related industries in discovering new technologies, knowledge, and business networks so that they now can tackle changes with more confidence and competitiveness.

This year’s show is close, but logistics developments continue. Next year, we will, once again, unveil new logistics phenomena at
TILOG – LOGISTIX 2017, 16 – 18 August 2017, at BITEC, Bangkok.

For logistics and show updates, please visit www.tilog-logistix.com.
ผู้ชมงานได้พบเส้นทางใหม่สู่จุดหมายแห่งความสำเร็จของธุรกิจจากบริการ เทคโนโลยี และโซลูชั่นจาก 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ

The visitors discovered new paths to successful destinations via services, technologies, and solutions by 415 brands from 25 countries.
ผู้ร่วมงานได้เป็นสักขีพยานการมอบรางวัลเกียรติยศ ELMA Award พร้อมศึกษาหนทางสู่ความเป็นเลิศในสัมมนา ELMA และส่วนแสดง ELMA Showcase


Event participants witnessed the ELMA Award presentation ceremony and learned from the best on how to achieve that level of excellence in ELMA Showcase.

ภายใต้แนวคิด “Logistics 4.0” ผู้ร่วมสัมมนา “Trade Logistics Symposium” ได้เรียนรู้หนทางพาธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคงจากผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

Under the theme of “Logistics 4.0,” delegates of “Trade Logistics Symposium” were shown a way to sustainably grow in the 4.0 era by experts from Germany, Singapore, Taiwan, and Thailand.

สัมมนา Efficient Consumer Response (ECR) Asia Pacific ซึ่งในปีนี้จัดร่วมกับงาน TILOG – LOGISTIX รวมตัวนักอุตสาหกรรมสินค้าเคลื่อนที่เร็ว (FMCG) ภายใต้แนวคิด “Winning through Collaboration” ในหลากหัวข้อ อาทิ Digital e-Commerce โดยวิทยากรจาก เอคเซนเชอร์ อเมซอน และธนาคารเกียรตินาคิน


Efficient Consumer Response (ECR) Asia Pacific Conference, which was co-located with TILOG – LOGISTIX, gathered Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industrialists under the theme of “Winning through Collaboration” to learn from various topics such as Digital
e-Commerce by speakers from Accenture, Amazon, and Kiatnakin Bank.
ภายในงาน Mr. Constantine Chikosi, Portfolio and Operations Manager จาก World Bank Group ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้าน
โลจิสติกส์ (LPI) และปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับ LPI ของไทยและอาเซียน ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในวันที่ 22 ก.ย. ได้พบคณะรองอธิบดีจากกระทรวงพาณิชย์ เกษตร และคมนาคมของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม และในวันที่ 23 ก.ย. ได้บรรยายให้ภาคเอกชนในสัมมนา “World Transport & Logistics Forum” (WTLF) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในไทย
At the event, Mr. Constantine Chikosi, Portfolio and Operations Manager from the World Bank Group, shared his knowledge on Logistics Performance Index (LPI) and key success factors that could help better the ranking of Thailand and ASEAN with delegates from public and private sectors. On September 22, he met with a group of Deputy Directors-General from Ministry of Commerce, Agriculture, and
Transport of Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. And on
September 23, he made his presentation to delegates of “World Transport & Logistics Forum” (WTLF) which made its debut in Thailand.

Mr. Constantine Chikosi
Portfolio and Operations Manager Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar and Thailand
THE WORLD BANK GROUP


“อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก และผล LPI ปี 2016 ของเราบ่งชี้ว่าควรมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะถกในสัมมนา ที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยต่อไปครับ”

“ASEAN is a dynamic region, and the result of our LPI 2016 shows that there’s an agenda for infrastructure which is to be addressed in the forum. Clearly there will be some benefit for Thailand going forward.”Mr. Tanchai Wattanagaroon
Production Planning & Supply Chain Logistics Group
ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.


“สัมมนานี้เป็นหนึ่งในสัมมนาภายในงานที่ผมรู้สึกตื่นเต้นอยากเข้าฟังมากๆ เพราะผมต้องการรู้
ข้อมูลใหม่ๆ จาก World Bank Group เราอยากรู้ว่า LPI คืออะไรและสามารถนำไปใช้ต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับองค์กรของเราได้อย่างไรครับ”

“This is one of the seminars in this event that I was excited to join because I wanted to hear new data from the World Bank Group. We wanted to know what LPI was and how we could translate that data into benefits for our organization.”

Mr. Kendric Loh
Chairman (Left)
Mr. Henry Lim
Director (Right)
CIDB/SIRIM/MTIB/FAMA/ MPOB SELANGOR FREIGHT FORWARDERS & LOGISTICS ASSOCIATION

“ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ เราได้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน และตั้งใจว่าจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับรัฐบาลมาเลเซีย เรากำลังคิดว่าจะเริ่มสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับไทย”

“Thank you for the fantastic keynote. We were able to see the big picture of Thailand and ASEAN’s logistics performance and plan to deliver this useful information to the Malaysian government. We are looking forward to starting a logistics partnership with Thailand.”

ส่วนแสดงพิเศษ “Innovation Showcase” เผยโฉมต้นแบบนวัตกรรมโซลูชั่นทางโลจิสติกส์ที่จะนำมาซึ่งการยกระดับโลจิสติกส์ของธุรกิจต่างๆ อาทิ “E-Lock System”, “Smart Film Library” และ “Abattoir Pig RFID System” พร้อมคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ กับบริการพิเศษ “Logistics Guru”

“Innovation Showcase” unveiled new logistics marvels that could lead to the next level of logistics for businesses such as“E-Lock System,” “Smart Film Library,” and “Abattoir Pig RFID System” as well as free consultation from expert in a special service “Logistics Guru.”


สมาคมและองค์กรชั้นนำจำนวนมากร่วมจัดสัมมนาหลากหลายหัวข้อภายในงาน ซึ่งได้มอบแนวคิดและไอเดียใหม่ให้กับผู้ร่วมงานไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ


Many associations and organizations organized seminars on hot topics at the event which have provided delegates with new perspectives and ideas for their own businesses.Forward this mail to your friend atIf you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you. Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.  Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply write to remove@reedtradex.co.th with “Remove” on the subject line.