สัมมนา


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

เวลา หัวข้อประชุม ห้อง หน่วยงาน ภาษาในการบรรยาย
10.00 น. - 12.00 น. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือธุรกิจไทยด้วยแพลตฟอร์ม (Platform)

SILK 1
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย
13.00 น. - 15.00 น. Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics

SILK 1
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย
13.30 น. - 15.45 น. World Transport & Logistics Forum 2023: LPI Analysis for Global Logistics Connectivity

SILK 2
ธนาคารโลก ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ อังกฤษ
13.30 น. - 17.00 น. Arbitration and 'Mediation' on Logistics

SILK 3
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. การบูรณาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ไทยสู่โลจิสติกส์โลก

NILE 1, 2
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. PPL GO Green (Perishable Premium Lane: PPL) “ช่องทางพิเศษส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก”

AMBER 2
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) ไทย
15.00 น. - 17.00 น. ICB Logistics: พัฒนาคน ยุค BANI

SILK 1
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

09.00 น. - 17.00 น. Trade Logistics Symposium ภายใต้แนวคิด "Sustainable Logistics: Smart & Green"

AMBER 2, 3
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) อังกฤษ
09.00 น. - 12.00 น. ระบบโลจิสติกส์แห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย

NILE 1
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย
10.00 น. - 12.00 น. Maritime Transport Outlook; What are game changer?

NILE 2
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ไทย
10.00 น. - 12.00 น. โอกาสและความท้าทายของสินค้าไทยในการบุกตลาดเมืองหนานหนิง แห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

SILK 1
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ไทย, อังกฤษ, จีน
13.00 น. - 17.00 น. โอกาสและศักยภาพความพร้อมการเป็น EV HUB สอดรับกับ EEC ของประเทศไทย

NILE 1
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. การจัดการคลังสินค้าห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความยั่งยืน

SILK 1
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น (WSCBA) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. Decarbonization in Maritime Transport

NILE 2
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. ระบบการขนส่งทางเลือก รถไฟไทย-ลาว-จีน

NILE 3
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) ไทย, อังกฤษ

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

10.00 น. - 12.00 น. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistics Management)

NILE 1, 2
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ไทย
13.30 น. - 17.00 น. หลักเกณฑ์ การแพ็คสินค้า การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย

NILE 1
สมาคมขนส่งและแพ็คกิ้งไทย (ThaiTPA) ไทย
10.00 น. - 12.00 น. โอกาสและความท้าทายทางการค้าชายแดนของ E-Commerce (CBEC)

NILE 3
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย
13.00 น. - 17.00 น. นวัตกรรมสำหรับอนาคตของการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในอตุสาหกรรม 4.0

NILE 3
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) ไทย

ไม่พลาดทุกข่าว ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย