TILOG-LOGISTIX 2023 Hot ShoteNewsletter Image
HotShot #1
17 สิงหาคม 2566
eNewsletter Image
HotShot #2
18 สิงหาคม 2566
eNewsletter Image
HotShot #3
19 สิงหาคม 2566
สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย
T. +0 2686 7354
E. karun.wararatchai@rxtradex.com

คุณปุญญิศา คงบำเพ็ญ
T. +0 2686 7392
E. phunyisa.khongbumpen@rxtradex.com

ไม่พลาดทุกข่าว ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย