ข้อมูลงานไทล็อก-โลจิสติกซ์

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 9,000 ราย จะได้ยกระดับบริการด้านการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและบริการใหม่ล่าสุดด้านการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การยกขนถ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบและเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด จากผู้ให้บริการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศในงาน ไทล็อก-โลจิสติกซ์ พร้อมสามารถปรับตัวให้จัดการโลจิสติกส์แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ภายในงาน

โปรไฟล์ผู้แสดงสินค้า

 • Material Handling – Cranes, Lifting equipment, Fork-lift trucks and accessories, Handling system & overhead conveyors
 • Packaging – – Packaging and order – picking, Labeling, Measuring technology, scales and dispensing equipment
 • Warehouse / Loading Warehousing systems, Shelving systems, Factory Equipment, Pallets, Containers, Industrial door and gates, Loading equipment
 • Logistics IT – e-logistics services, Intralogistics systems & software, Computer & control systems, Control technology & sensors, Consultancy & planner
 • Transport / Service Providers – 3PL, Air Cargo, Sea freight, Rail freight, Freight forwarder, Courier services, Logistic real estate, Insurance, Financing

โปรไฟล์ผู้ชมงาน

  จำแนกตามอุตสาหกรรม:

 • Foods & Beverage – Frozen/Canned / Processed plant products, Plant oils, Food ingredient, Alcoholics / Non-alcoholics beverage
 • Personal care – Pharmaceuticals and personal care products, Cosmetics, Toiletry kit
 • Automotive – Automobile Assembly, OEM, Tier 1/2 part manufacturers, Tier 3/4/5 part and component manufacturers, Raw material & Chemical manufacturers, Distributor / Dealer
 • Electronic – Electronic Part & Component, Semiconductor Assembly, Electrical Appliance, Mobile Communication Systems Equipment, Audio/ Visual Equipment, Personal Computer Peripheral / Office Equipment

  จำแนกตามอาชีพ:

 • Management / Owner
 • Factory Manager
 • Logistic & Supply Chain Manager
 • Procurement / Purchasing Manager
 • Production and Technical Manager
 • Engineer
 • R & D, QC, QA
 • Service & Maintenance

ไม่พลาดทุกข่าว ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย